[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

Teacherness Index : กลุ่ม6กลุ่มกาก : สมญานาม ครู
 
Teacherness Board  Not logged in. Login.
  
Author สมญานาม ครู
รัชนีกร ม่วงเริง


Posts: 20
Posted: 20/12/2011-21:22 GMT+7  
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
- เขียนความสำคัญของครูต่อชีวิตจริงนักศึกษาในกลุ่ม
-เขียนสมญานามที่เน้นให้เห็นความสำคัญของครู
_______________________________________________________________
ความสำคัญของครูต่อชีวิตจริง
-ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน / นักศึกษา
-ท่านคอย อบรมสั่งสอน คอยป้อนความรู้ให้กับนักเรียน / นักศึกษา สอนจนกว่าจะเข้าใจ และครูจะคอยย้ำเสมอว่า … เข้าใจไหมคะ/ครับ (ครูไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการสอน)
-เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การแต่งกาย การพูดจา และเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่อง
-เวลามีปัญหา ครูก็จะให้คำปรึกษาที่ดี และคอยเป็นกำลังใจให้

สมญานามของความเป็นครู
ครู คือ “แม่พิมพ์ของชาติ”
ครู เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ทั้งด้านความรู้และ ความประพฤติ ถ้าแม่แบบดี เด็กนักเรียน นักศึกษา ย่อมดีตามครู !!

[ This Write Message Here was edited by: รัชนีกร ม่วงเริง on 2011-12-20 21:28 GMT+7]


  View Profile of รัชนีกร ม่วงเริง      Edit/Delete This Post   Reply with quote
รัชนีกร ม่วงเริง


Posts: 20
Posted: 20/12/2011-21:30 GMT+7  
ปล. โพสต์เป็นไฟล์ไม่ได้ >< มัน error

  View Profile of รัชนีกร ม่วงเริง      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting Anonymous users can post new topics and replies to this forum
(To post anonymously simply do enter a username or email for post)
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.