[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

Teacherness Index : กลุ่ม6กลุ่มกาก : สมญานาม ครู
 
Teacherness Board  Not logged in. Login.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
Author สมญานาม ครู
รัชนีกร ม่วงเริง


Posts: 20
Posted: 20/12/2011-21:22 GMT+7  
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
- เขียนความสำคัญของครูต่อชีวิตจริงนักศึกษาในกลุ่ม
-เขียนสมญานามที่เน้นให้เห็นความสำคัญของครู
_______________________________________________________________
ความสำคัญของครูต่อชีวิตจริง
-ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน / นักศึกษา
-ท่านคอย อบรมสั่งสอน คอยป้อนความรู้ให้กับนักเรียน / นักศึกษา สอนจนกว่าจะเข้าใจ และครูจะคอยย้ำเสมอว่า … เข้าใจไหมคะ/ครับ (ครูไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการสอน)
-เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การแต่งกาย การพูดจา และเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่อง
-เวลามีปัญหา ครูก็จะให้คำปรึกษาที่ดี และคอยเป็นกำลังใจให้

สมญานามของความเป็นครู
ครู คือ “แม่พิมพ์ของชาติ”
ครู เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ทั้งด้านความรู้และ ความประพฤติ ถ้าแม่แบบดี เด็กนักเรียน นักศึกษา ย่อมดีตามครู !!

[ This Write Message Here was edited by: รัชนีกร ม่วงเริง on 2011-12-20 21:28 GMT+7]


  View Profile of รัชนีกร ม่วงเริง      Edit/Delete This Post   Reply with quote
รัชนีกร ม่วงเริง


Posts: 20
Posted: 20/12/2011-21:30 GMT+7  
ปล. โพสต์เป็นไฟล์ไม่ได้ >< มัน error

  View Profile of รัชนีกร ม่วงเริง      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting Anonymous users can post new topics and replies to this forum
(To post anonymously simply do enter a username or email for post)
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.