[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย    Update  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

ศิลปวัฒนธรรม Index : ตารางการแสดง : รายการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติฯ สุพรรณบุรี
 
ลิเกพรเทพ พรทวี เว็บบอร์ด   ค้นหา ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
ผู้ที่โพสต์ รายการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติฯ สุพรรณบุรี
มณี


โพสต์: 1661
โพสต์เมื่อ: 26/01/2010-12:29 GMT+7  
กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดแสดงทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๑, ๒ และ ๓ ของทุกเดือน

ค่าเข้าชม บัตรราคา ๔๐ บาท, ๖๐ บาท และ ๘๐ บาท
นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะ บัตรราคา ๓๐ บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่ง และจองบัตร
ได้ที่ โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๖

รายการแสดง ประจำปี ๒๕๕๗

เดือนมกราคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๔ - การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
ประกอบด้วยชุดการแสดง ดังนี้
- รำสวัสดีปีมะเมีย
- โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปล่อยม้าอุปการ
- ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนซื้อม้าสีหมอก
- ละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอน สุดสาครจับม้ามังกร

วันเสาร์ที่ ๑๑ - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกุมภกรรณทดน้ำ
วันเสาร์ที่ ๑๘ - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกุมภกรรณทดน้ำ

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑ - รายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๘ - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกุมภกรรณทดน้ำ
วันเสาร์ที่ ๑๕ - รายการศิลปากรคอนเสิร์ต

เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑ - รายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๘ - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกุมภกรรณทดน้ำ
วันเสาร์ที่ ๑๕ - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดกุมภกรรณทดน้ำ


เดือนเมษายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๕ : รายการศรีสุขนาฏกรรม
ประกอบด้วยการแสดง ดังนี้
- ละครเทพนิยายเรื่องพระสมุทรเทวี
- รำฉุยฉายจันทวดี
- รำอิเหนาลงสรง
- ระบำวิชนีออกวรเชษฐ์
- รำพลายชุมพลแต่งตัว
- ละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน เกศสุริยงรบกุมภณฑ์
วันเสาร์ที่ ๑๒ : งดการแสดงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันเสาร์ที่ ๑๙ : ละครพันทาง เรื่องพระลอ


Resize of PIC_1880


[ ข้อความนี้ได้รับการปรับปรุงโดย: มณี เมื่อ 2014-05-01 16:12 GMT+7]


  ชมข้อมูลของ มณี      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote
มณี


โพสต์: 1661
  วันนี้เครียดกันมั้ย เล่นบอร์ดแล้วยังเครียด มาเล่นเกมส์แก้เครียดกัน ไปลุยกันเลย :)
โพสต์เมื่อ: 26/01/2010-12:34 GMT+7  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๓ : การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
ประกอบด้วยชุดการแสดง ดังนี้
- ละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอน สังข์ถ่วง (มีรำฉุยฉายพันธุรัตแปลง)
- รำฉุยฉายไกรทอง
- ละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอนพ้อล่าง (มีรำฉุยฉายวิมาลา)
- โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน กำเนิดสีดา

วันเสาร์ที่ ๑๐ : การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ
วันเสาร์ที่ ๑๗ : การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ


เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๗ - การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๑๔ - การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ
วันเสาร์ที่ ๒๑ - การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๕ - การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๑๒ - งดการแสดงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ ๑๙ - โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา


เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒ - การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๙ - โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา
วันเสาร์ที่ ๑๖ - โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา

Resize of 1573_culture_0008_001


[ ข้อความนี้ได้รับการปรับปรุงโดย: มณี เมื่อ 2014-05-01 16:09 GMT+7]


  ชมข้อมูลของ มณี      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote
มณี


โพสต์: 1661
โพสต์เมื่อ: 26/01/2010-12:36 GMT+7  
เดือนกันยายน ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๖ : การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๑๓ : การแสดงโขนเร่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา
วันเสาร์ที่ ๒๐ : การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา


เดือนตุลาคม ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๔ : รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
วันเสาร์ที่ ๑๑, ๑๘ : การแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่ - หาปลา

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๑ : การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันเสาร์ที่ ๘, ๑๕ :การแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง
ตอนเลือกคู่ - หาปลา


เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๖, ๑๓, ๒๐ - การแสดงละครพันทาง
เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน แม่อิระวดีเย็น
นำแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ พร้อมศิลปินกรมศิลปากรครบชุด

Resize of PIC_0596
*** วันเสาร์ อาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔, ๕ ของเดือน และวันอื่น ๆ
โรงละครฯ เปิดบริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ***

[ ข้อความนี้ได้รับการปรับปรุงโดย: มณี เมื่อ 2013-12-28 19:02 GMT+7]


  ชมข้อมูลของ มณี      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ สมาชิกทั้งหมด สามารถโพสต์
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2015 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.